Tag Archives: Sixty Thousand Ship

Sixty Thousand Ship – Một mối quan hệ đáng giá bao nhiêu

Vào tối ngày 25/09 vừa qua. THAS Studio & Coworking Space đã diễn ra sự kiện “Sixty thousand ship – Một mối quan hệ đáng giá bao nhiêu?”   “🆘     Một trải nghiệm hoàn toàn random, không phân biệt giới tính, không phân biệt là mối quan hệ như thế nào. Bạn bè? […]