Hội thảo và sự kiện

Đặt không gian của chúng tôi ngay bây giờ!

Không gian có thể chuyển đổi mang đến sự linh hoạt để tổ chức tất cả các cuộc họp và sự kiện của bạn, phù hợp với tối đa 50 khách trong 1 phòng.

Chúng tôi có gì ?

Không gian có thể chuyển đổi mang đến sự linh hoạt để tổ chức tất cả các cuộc họp và sự kiện của bạn, phù hợp với tối đa 50 khách trong 1 phòng.

  • Máy chiếu tích hợp với màn hình chất lượng cao
  • Sử dụng quầy Pantry, đồ ăn với cà phê, trà và snacks
  • Bảng trắng và bút đánh dấu
  • Hệ thống âm thanh cho các sự kiện
  • Hỗ trợ ăn uống cho các sự kiện
  • Hỗ trợ sắp đặt thiết bị cá nhân và đồ trang trí trong không gian sự kiện

Hãy tự mình trải nghiệm HanoiHub!

Tìm hiểu cách chúng tôi duy trì chất lượng của mình như một không gian làm việc chung.

    Đặt phòng để có trải nghiệm với chúng tôi

    HanoiHub - Không gian làm việc XANH và SÁNG TẠO. Với tất cả niềm ĐAM MÊ, chúng tôi sẽ là động lực giúp tạo ra những ý tưởng MỚI và biến chúng thành SỰ THẬT