Tag Archives: Workshop /những điều bình thường lấp lánh/

Workshop /những điều bình thường lấp lánh/ /workshop chia sẻ về personal photoshoot/

Workshop đầu tiên được tổ chức tại THAS với sự có mặt của host Diều Đơn, diễn ra vào ngày 24/9 một cách thành công tốt đẹp. Nôi dung workshop là những chia sẻ của Diều Đơn về kỹ năng tương tác mẫu không chuyên, chính là những khách hàng, những người bình thường muốn […]