Monthly Archives

Tháng Mười Hai 2015
  • 28 Th12 2015

    Coworking space là gì?

      Coworking space là gì?     Coworking space- Không gian làm việc chung, là một môi trường làm việc gắn kết, chia sẻ công việc và những ý tưởng nhưng mỗi thành viên vẫn độc lập trong các hoạt động của mình. Không giống như môi trường văn phòng cơ bản, các thành viên của mô hình Coworking […]

Đăng kí Gói Sinh Viên

  • Đăng kí Gói Sinh Viên