Sự khác biệt giữa người bận rộn và người thành công

Giữa một người bận rộn và một người làm việc hiệu quả, thành công có sự khác biệt rất lớn.

Rất nhiều người nghĩ rằng một người “siêu” bận rộn, luôn quay cuồng với công việc có nghĩa là họ đang làm việc rất hiệu quả. Tuy nhiên thực tế không phải vậy: Quá bận rộn không có nghĩa là làm việc hiệu quả và hiệu quả cũng không có nghĩa là phải làm việc liên tục cả ngày.

Giữa một người bận rộn và một người làm việc hiệu quả, thành công có sự khác biệt rất lớn:

Đăng kí Gói Sinh Viên

  • Fields marked with an * are required

    Giới hạn từ khi đăng kí đến ngày sử dụng là 14 ngày

  • Đăng kí Gói Sinh Viên

  • Fields marked with an * are required

    Giới hạn từ khi đăng kí đến ngày sử dụng là 14 ngày